Władze Spółki

Zarząd:

  •   Sandra Mazur – członek zarządu

Sandra Katarzyna Mazur, magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Pierwsze doświadczenia zawodowe gromadziła w trakcie pracy w znanych warszawskich kancelariach prawnych i spółkach prawa handlowego, w których pełniła funkcję prawnika. Aktywnie uczestniczyła w budowie i rozwoju dwóch spółek akcyjnych notowanych na NewConnect pełniąc funkcję dyrektora ds. administracyjnych i odpowiadając za koordynację prac zespołów: prawnego, finansowego, sprzedaży, marketingu, logistyki, a także negocjacje z kontrahentami oraz tworzenie i opiniowanie kontraktów handlowych. Posiada również doświadczenie w zakresie: wdrażania, koordynacji i nadzoru nad kluczowymi projektami biznesowymi, optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzania procesem naboru kadr oraz egzekucji należności. Od 2015 roku związany ze spółką UseCrypt S.A., gdzie jako Członek Zarządu odpowiedzialny jest za aspekt finansowy funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów, strategicznych klientów oraz budowanie strategii finansowej spółki. Związana także ze spółkami iMe Polska S.A., Dron House S.A. gdzie również kreuje strategię finansową spółki, a także Largo Capital Sp. z o.o. gdzie pełni funkcję Dyrektora Finansowego.

  Rada Nadzorcza:

Artur Badyda – Członek Rady Nadzorczej

Doktor habilitowany nauk technicznych, profesor nadzwyczajny Politechniki Warszawskiej. Od 2016 r. kierownik Zakładu Informatyki i Badań Jakości Środowiska w Politechnice Warszawskiej, od 2010 r. kierownik Laboratorium Badań Fizycznych Środowiska.

Zainteresowania naukowe związane są ściśle z tematyką środowiskowych uwarunkowań zdrowia, w tym zwłaszcza z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza na środowisko i zdrowie człowieka. Zainteresowania zawodowe skupione są wokół zagadnień związanych z zarządzaniem ochroną środowiska, monitorowaniem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, szeroko pojętą ochroną środowiska, oddziaływaniem na środowisko dużych inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych, efektywnością energetyczną i rozwojem nowych w Polsce sektorów energetyki, jak również powszechną edukacją ekologiczną, w szczególności w obszarze skutków zdrowotnych narażenia na zanieczyszczenia powietrza i problematyką konsultacji społecznych w obszarze inwestycji infrastrukturalnych. Były doradca Ministra Środowiska.

Obecnie m.in. członek rady naukowej czasopisma Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine (od 2015) i czasopisma Complementary and Alternative Medicine in Science (od 2013), redaktor statystyczny w czasopiśmie naukowym Medycyna sportowa (od 2011) i redaktor naczelny czasopisma naukowego Challenges of modern technology (od 2010). Jest członkiem Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko (od 2010), prezesem Fundacji na rzecz Młodych Naukowców (od 2010) i przewodniczącym Komisji Młodzieży w Naczelnej Organizacji Technicznej (od 2008). Działa w towarzystwach naukowych i branżowych, będąc obecnie członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej (od 2014), ekspertem ds. środowiskowych uwarunkowań zdrowia w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Choroby Alergiczne i POChP (od 2013), członkiem stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji (od 2012), członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (od 2012) i członkiem European Respiratory Society (od 2011). Członek licznych grup eksperckich i doradczych w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach komercyjnych.

Jacek Kade – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Już w trakcie studiów zdobywał realne doświadczenie prawnicze będąc asystentem w kancelarii Królak i Wspólnicy w Warszawie. Dynamiczny rozwój jego kariery nastąpił w związku z uczestnictwem w tworzeniu i prowadzeniu szeregu spółek notowanych na rynku NewConnect, gdzie pełnił funkcje dyrektora działu prawnego. Równolegle zdobywał doświadczenie na rynku kapitałowym jako współzarządzający niepublicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, gdzie często współdecydował o kierunku rozwoju inwestycji portfelowych. Były Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polskich „Klastry Polskie”. W 2013 r. dołączył do spółki inwestycyjnej Largo Capital, gdzie szybko objął stanowiska Prezesa Zarządu , które piastuje do dzisiaj. Reprezentuje holistyczne kompetencje prawniczo-biznesowe oraz bogate doświadczenie, dzięki czemu został powołany na przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Dron House S.A. oraz członka Rady Nadzorczej Emitenta. Swoje umiejętności z zakresu doboru spółek portfelowych oraz inwestycji międzynarodowych doskonali będąc od 2014 r. zarządzającym funduszu inwestycyjnego Largo Investment Capital Limited.

Tomasz Lisiecki – Członek Rady Nadzorczej
  Adam Osiński – Członek Rady Nadzorczej
  • (2013 – obecnie) Prezes Zarządu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A
  • (2011 – obecnie) Partner Zarządzający w Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy S.A.,
  • (2003 – 2006) prawnik w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Arkadiusza Stryja w Warszawie,
  • (2004 – 2006) kolejno, jako asystent zarządu – specjalista ds. prawnych, kierownik działu prawnego w Dom Książki S.A. w Warszawie,
  • 2004 prawnik w Messenger Service Stolica S.A. w Warszawie
  Robert Górnik – Członek Rady Nadzorczej